انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر سپیده تقوی
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922116 (009821)
  نمابر:   ............... (009821)
  پست الکترونیک:
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ نارسایی قلب